eBay

Üye ol  |  Giriş yap
GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Sale Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme.

getSales

Satıcı konumundaki kullanıcı bu servis aracılığı ile GittiGidiyor Bana Özel sayfasında yer alan "Sattıklarım" bölümünde sunulan bilgilerin tamamını elde edebilir, bilgileri filtreleyebilir ve sıralayabilir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CommunitySaleService?wsdl


Servis Metot İmzası:

SaleServiceResponse getSales(String apiKey, String sign, long time,String sessionId, int startOffset, int rowCount, boolean withData, String byStatus, String byUser, String orderBy, String lang);


İstek Parametreleri:

orderType: String
İstekte bulunduktan sonra dönen cevapların ID'lerinin artan ya da azalan sırada dönmesini sağlar.

orderType=A ise artarak,
orderType=D ise azalarak dönüş yapılır.
byStatus: String
Durum parametresi(filtresi)

P: Ödeme Beklediklerim
S: Kargo Yapılacaklar
C: Onay Bekleyenler
T: Para Transferleri
R: İade Konumunda Olanlar
O: Tamamlananlar
V: Aktif Satışlar
I: İptali beklenenler
orderBy: String
Sıralama filtresi

P: Ürün numarasına göre sıralama
C: Satış fiyatına göre sıralama
A: Son harekete göre sıralama
byUser: String
Kullanıcı filtresi.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
withData: boolean
true: Listelenen ürünler tüm bilgileri ile birlikte listelenir.
false: Sadece ürün numaraları listelenir.
rowCount: int
Kaç kayıt listelenecek?
startOffSet: int
Kaçıncı indeksten başlayacak?
time: long
O anki zaman.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sessionId: String
Oturum anahtarı


Örnek İstek:

<sale:getSales>
	<apiKey>R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu</apiKey>
	<sign>87a32ded91d7a5c1c615404441ab91e6</sign>
	<time>1257841278964</time>
	<sessionId>fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng</sessionId>
	<startOffSet>0</startOffSet>
	<rowCount>5</rowCount>
	<withData>false</withData>
	<byStatus>R</byStatus>
	<byUser>A</byUser>
	<orderBy>C</orderBy>
	<orderType>A</orderType>
	<lang>tr</lang>
</sale:getSales>


Sonuç Parametreleri:

saleCount: Integer
Satış sayısı
sales: List<SaleType>
Satış detay bilgisi, ayrıca bkz: SaleType


Örnek Sonuç:

<sale:getSalesResponse xmlns:sale="http://sale.community.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>10/11/2009 10:47:58</responseTime>
		<timeElapsed>53 ms</timeElapsed>
		<saleCount>2</saleCount>
		<sales>
			<sale>
				<saleCode>21559729_tst</saleCode>
			</sale>
			<sale>
				<saleCode>21559357_tst</saleCode>
			</sale>
		</sales>
	</return>
</sale:getSalesResponse>