GittiGidiyor
GittiGidiyor API

User Messages Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabındaki mesajlara ulaşma ve yeni mesaj gönderme işlemlerini yapabilir.

getInboxMessages

Gelen mesaj bilgilerine erişmek için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CommunityUserMessageService?wsdl


Servis Metot İmzası:

UserMessageServiceResponse getInboxMessages(String apiKey, String sign, long time,String sessionId,int startOffset, int rowCount, boolean newOnly, boolean withData, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
sessionId: String
Oturum anahtarı
startOffSet: int
Hangi mesajdan başlanılacağı.
rowCount: int
Kaç mesaj listeleneceği.
newOnly: boolean
true: Sadece okunmamış mesajlar listelenir
false: Gelen kutusundaki tüm mesajlar listelenir.
withData: boolean
true: Mesaj bilgileri ilişkili veriler ile beraber listelenir
false: Sadece mesaj numaraları listelenir
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<mes:getInboxMessages>
	<apiKey>R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu</apiKey>
	<sign>8df115ce18316b4843c35d32379b786c</sign>
	<time>1258537136107</time>
	<sessionId>fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng</sessionId>
	<startOffSet>0</startOffSet>
	<rowCount>5</rowCount>
	<unread>true</unread>
	<lang>tr</lang>
</mes:getInboxMessages>


Sonuç Parametreleri:

messageCount: Integer
Mesaj sayısı
messages: List<UserMessageType>
Mesaj içeriği, ayrıca bkz: UserMessageType


Örnek Sonuç:

<mes:getInboxMessagesResponse xmlns:mes="http://message.community.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>18/11/2009 11:50:14</responseTime>
		<timeElapsed>17836 ms</timeElapsed>
		<messageCount>2</messageCount>
		<messages>
			<message>
				<from>gg_test_411</from>
				<to>gg_test_82</to>
				<time>18/11/2009 11:37:51</time>
				<title>22088894:LÜTFEN TEKLİF VERMEYİNİZ - APİ TEST 100</title>
				<message>bu ürün hakkında soru</message>
			</message>
			<message>
				<from>gg_test_500</from>
				<to>gg_test_82</to>
				<time>18/11/2009 11:36:57</time>
				<title>22088894:LÜTFEN TEKLİF VERMEYİNİZ - APİ TEST 100</title>
				<message>ürün hakkında soru</message>
			</message>
		</messages>
	</return>
</mes:getInboxMessagesResponse>