GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateStock

Stok bilgilerini güncellemek için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse updateStock( String apiKey,String sign,long time,String productId,String itemId,int stock, boolean cancelBid, String lang)


İstek Parametreleri:

apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
productId: String
Güncellenecek ürünün tekil anahtarı. (id)
itemId: String
Güncellenecek ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı.
stock: int
Ürünün o anki stok bilgileri
cancelBid: boolean
true girilmesi durumunda, açık arttırma formatlı ürün üzerinde verilmiş olan teklifleri iptal eder.
false girilmesi durumunda, ürün teklif aldıysa herhangi bir işlem yapılmaz.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:updateStock>
	<apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
	<sign>2685a70c5b2fc37ed4a30fa6ba40eab5</sign>
	<time>1262268633044</time>
	<productId>26637201</productId>
	<itemId>a1</itemId>
	<stock>50</stock>
	<cancelBid>false</cancelBid>
	<lang>tr</lang>
</prod:updateStock>


Sonuç Parametreleri:

productId: Integer
Ürün tekil anahtarı


Örnek Sonuç:

<prod:updateStockResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>31/12/2009 16:11:40</responseTime>
		<timeElapsed>291 ms</timeElapsed>
		<productId>23121661</productId>
		<result>Ürününüz başarıyla güncellenmiştir.</result>
	</return>
</prod:updateStockResponse>