GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateProduct

Satıştaki veya yeni listelenmiş ürünleri güncellemek için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CommunityProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse updateProduct(String apiKey, String sign, long time,String sessionId, int productId, ProductType productType, boolean onSale, boolean forceToSpecEntry, boolean nextDateOption, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
sessionId: String
Oturum anahtarı
productId: int
Güncellenecek ürünün tekil anahtarı. (id)
productType: ProductType
Ürün bilgisini taşıyan nesne.
onSale: boolean
true : Güncellenecek ürün satışta
false: Güncellenecek ürün listeleme servisinde
forceToSpecEntry: boolean
true : Kategori bazlı spec girişi zorunlu
false : Kategori bazlı spec girişi zorunlu değil
nextDateOption: boolean
true: İleri tarih opsiyonu var. startDate belirlenmelidir.
false: İleri tarih opsiyonu yok.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:updateProduct>
	<apiKey>R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu</apiKey>
	<sign>58c139f08362941c9bd34cca3a4e0dc4</sign>
	<time>1257174354811</time>
	<sessionId>fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng</sessionId>
	<productId>21776043</productId>
	<product>
		<categoryCode>tcn</categoryCode>
		<storeCategoryId>0</storeCategoryId>
		<title>API TEST ÜRÜNÜDÜR -TEKLİF VERMEYİNİZ - F-20</title>
		<subtitle>api alt yazısı</subtitle>
		<specs />
		<photos>
			<photo photoId="0">
				<url>http://images.gittigidiyor.com/2177/21776043_0.jpg</url>
			</photo>
		</photos>
		<pageTemplate>1</pageTemplate>
		<description>API için hazırlanmış ürün açıklamasıdır.</description>
		<catalogId>0</catalogId>
		<catalogDetail>0</catalogDetail>
		<format>A</format>
		<startPrice>1.4</startPrice>
		<buyNowPrice>98.9</buyNowPrice>
		<listingDays>7</listingDays>
		<productCount>1</productCount>
		<cargoDetail>
			<city>10</city>
			<cargoCompanies>
				<cargoCompany>yurtici</cargoCompany>
				<cargoCompany>mng</cargoCompany>
				<cargoCompany>aras</cargoCompany>
			</cargoCompanies>
			<shippingPayment>B</shippingPayment>
			<cargoDescription />
			<shippingWhere>country</shippingWhere>
		</cargoDetail>
		<affiliateOption>false</affiliateOption>
		<boldOption>true</boldOption>
		<catalogOption>false</catalogOption>
		<vitrineOption>false</vitrineOption>
	</product>
	<onSale>false</onSale>
	<forceToSpecEntry>false</forceToSpecEntry>
	<nextDateOption>false</nextDateOption>
	<lang>tr</lang>
</prod:updateProduct>


Sonuç Parametreleri:

productId: Integer
Ürün tekil anahtarı
result: String
Mesaj metni


Örnek Sonuç:

<prod:updateProductResponse xmlns:prod="https://product.community.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>02/11/2009 17:09:07</responseTime>
		<timeElapsed>219 ms</timeElapsed>
		<productId>21776043</productId>
		<result>Ürününüz başarıyla güncellenmiştir. Listeleme servisinden
			kontrol edebilirsiniz.</result>
	</return>
</prod:updateProductResponse>