GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updatePrice

Ürün fiyat bilgilerini parasal olarak güncellemek için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/product?method=updatePrice


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse updatePrice(String outputCT, String inputCT, String apiKey, String sign, long time, String id, String value, String lang, ProductServiceUpdatePriceRequest request)


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
inputCT: String
Gönderilecek olan verinin formatı(XML,JSON)
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
id: String
Satışa konulan ürünün itemId veya productId değerlerinden hangisini kıstas olarak alacağını belirler.
value: String
id parametresinde belirtilen itemId veya productId tekil anahtarının değeri.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
request: ProductServiceUpdatePriceRequest
Ürünün fiyatını güncellemek için gereken bilgileri içeren Http POST ile gönderilen içerik


https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/product?method=updatePrice&outputCT=xml&inputCT=xml&apiKey=ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn&sign=aeba94d34a68857553198564bbc6ece8&time=1278075144805&lang=tr&id=productId&value=28267832


<request>
	<newPrice>15.6</newPrice>
	<cancelBid>true</cancelBid>
</request>


Sonuç Parametreleri:

productId: Integer
Ürün tekil anahtarı


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>21/07/2010 09:58:07</responseTime>
	<timeElapsed>148 ms</timeElapsed>
	<productId>28706322</productId>
	<result>Ürününüz başarıyla güncellenmiştir. Listeleme servisinden
		kontrol edebilirsiniz.</result>
</return>