GittiGidiyor
GittiGidiyor API

User Messages Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabındaki mesajlara ulaşma ve yeni mesaj gönderme işlemlerini yapabilir.

sendNewMessage

Mesaj gönderme işlemini yapmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/individual?method=sendNewMessage


Servis Metot İmzası:

UserMessageServiceIdResponse sendNewMessage(String apiKey, String sign, long time, String lang, String inputCT, String outputCT, UserMessageServiceRequest request);


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
inputCT: String
Gönderilecek olan verinin formatı(XML, JSON).
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
to: String
Gönderilecek kişinin GG üzerindeki kullanıcı ismi.
title: String
Mesajın konusu.
message: String
Mesaj içeriği.
sendCopy: boolean
true: Mesaj içeriğini kopyalar.
false: Herhangi bir kopya oluşturmaz
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


https://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/individual/message?method=sendNewMessage&outputCT=xml&inputCT=xml&apiKey=ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn&sign=79574ab0559da18351b4821078a9e2d4&time=1287417869949&lang=tr


<request>
	<to>test_user2</to>
	<title>API test</title>
	<messageContent>API mesaj içerik.</messageContent>
	<sendCopy>true</sendCopy>
</request>


Sonuç Parametreleri:

ackCode: String
İstek sonucu verilen geri dönüş kodu.
responseTime: Date
İşlem yanıt zamanı
timeElapsed: Long
Geçen süre


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>18/10/2010 18:57:39</responseTime>
	<timeElapsed>513 ms</timeElapsed>
	<result>Mesajınız (test_user2) kullanıcısına başarıyla gönderilmiştir.
	</result>
</return>