GittiGidiyor
GittiGidiyor API

User Messages Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabındaki mesajlara ulaşma ve yeni mesaj gönderme işlemlerini yapabilir.

sendNewMessage

Mesaj gönderme işlemini yapmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/community?method=sendNewMessage


Servis Metot İmzası:

CommonSaleResponse sendNewMessage(String apiKey, String sign, long time,String sessionId, String lang, String inputCT, String outputCT, UserMessageServiceRequest request);


İstek Parametreleri:

method: String
İlgili servisin metod adını belirlemeye yarar.
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
sessionId: String
Oturum anahtarı
request: UserMessageServiceRequest
bilgilerini içeren Http POST metodu ile gönderilen içerik.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
inputCT: String
Gönderilecek olan verinin formatı(XML, JSON).


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/community/message?method=sendNewMessage&outputCT=xml&inputCT=xml&apiKey=R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu&sign=f812e8c3496fa799904fd03f9ca289ad&time=1258559513459&sessionId=fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng&lang=tr


<request>
	<to>gg_test_ozgur</to>
	<title>merhaba</title>
	<messageContent>API mesaj içerik.</messageContent>
	<sendCopy>true</sendCopy>
</request>


Sonuç Parametreleri:

ackCode: String
İstek sonucu verilen geri dönüş kodu.
responseTime: Date
İşlem yanıt zamnı
timeElapsed: Long
Geçen süre


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>18/11/2009 18:15:03</responseTime>
	<timeElapsed>541 ms</timeElapsed>
	<messageCount>2</messageCount>
	<messages>
		<message>
			<from>gg_test_82</from>
			<to>gg_test_ozgur</to>
			<time>10/11/2009 20:14:47</time>
			<title>merhaba</title>
			<messageContent>API mesaj içeriği </messageContent>
		</message>
		<message>
			<from>gg_test_82</from>
			<to>gg_test_ozgur</to>
			<time>27/10/2009 15:01:29</time>
			<title>Sorun Bildirildi</title>
			<messageContent>Test mesaj içerik</messageContent>
		</message>
	</messages>
</return>