GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Cargo Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış kodu ile kargo bilgisi listeleme, kargo bilgisi girme, girilen kargo bilgisini iptal etme.

sendCargoInformation

İlgili satış kodu girildikten sonra, satış bilgisine kargo bilgisi eklemek için kullanılır. Bu metot satıcılar tarafından kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlwscommunity?method=sendCargoInformation


Servis Metot İmzası:

CommonSaleResponse sendCargoInformation(String apiKey, String sign, long time,String sessionId, String lang, String inputCT, String outputCT, CargoServiceRequest request);


İstek Parametreleri:

method: String
İlgili servisin metod adını belirlemeye yarar.
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
sessionId: String
Oturum anahtarı
request: CargoServiceRequest
Kargo bilgilerini içeren Http POST metodu ile gönderilen içerik.
outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
inputCT: String
Gönderilecek olan verinin formatı(XML, JSON).
userType: String
Kullanıcının alıcı ya da satıcı olduğu belirtilir (B / buyer, S / seller, N / none , A / all) .


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/community/cargo?method=sendCargoInformation&outputCT=xml&inputCT=xml&apiKey=R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu&sign=ba776d7a71f88cf1536fc00c47fad643&time=1258620532230&sessionId=fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng&lang=tr


<request>
	<saleCode>221496850001</saleCode>
	<cargoPostCode>123456789</cargoPostCode>
	<cargoCompany>mng</cargoCompany>
	<cargoBranch>Bandırma</cargoBranch>
	<followUpUrl>www.mngkargo.com</followUpUrl>
	<userType>S</userType>
</request>


Sonuç Parametreleri:

ackCode: String
İstek sonucu verilen geri dönüş kodu.
responseTime: Date
İşlem yanıt zamanı
timeElapsed: Long
Geçen süre


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>Kargo bilgisiniz başarıyla kaydedilmiştir</ackCode>
	<responseTime>19/11/2009 10:57:27</responseTime>
	<timeElapsed>7180 ms</timeElapsed>
</return>