GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme.

replySaleComment

Daha önce girilmiş olan bir yoruma cevap vermek için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/IndividualSaleService?wsdl


Servis Metot İmzası:

CommonSaleResponse replySaleComment(String apiKey, String sign, long time, String userType, int productId, String comment, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
userType: String
Kullanıcının alıcı ya da satıcı olduğu belirtilir (B / buyer, S / seller, N / none , A / all)
productId: int
Ürün numarası.
comment: String
Girilecek yorum.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<sale:replySaleComment>
	<apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
	<sign>5caed68c2650a9460a83b75678900723</sign>
	<time>1280402665433</time>
	<userType>S</userType>
	<productId>29301755</productId>
	<comment>API Test yorumu</comment>
	<lang>tr</lang>
</sale:replySaleComment>


Sonuç Parametreleri:

ackCode: String
İstek sonucu verilen geri dönüş kodu.
responseTime: Date
İşlem yanıt zamanı
timeElapsed: Long
Geçen süre


Örnek Sonuç:

<sale:replySaleCommentResponse xmlns:sale="http://sale.individual.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>Yorum girme işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir</ackCode>
		<responseTime>28/08/2010 11:10:05</responseTime>
		<timeElapsed>594 ms</timeElapsed>
	</return>
</sale:replySaleCommentResponse>