GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Sale Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme.

replySaleComment

Daha önce girilmiş olan bir yoruma cevap vermek için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/community?method=replySaleComment


Servis Metot İmzası:

CommonSaleResponse replySaleComment(String apiKey, String sign, long time,String sessionId, int productId, String lang, String inputCT, String outputCT, SaleServiceRequest request);


İstek Parametreleri:

method: String
İlgili servisin metod adını belirlemeye yarar.
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
sessionId: String
Oturum anahtarı
productId: int
Ürün numarası.
request: SaleServiceRequest
Yorum bilgisini içeren Http POST metodu ile gönderilen içerik.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
inputCT: String
Gönderilecek olan verinin formatı(XML, JSON).


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/community/sale?method=replySaleComment&outputCT=xml&inputCT=xml&apiKey=R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu&sign=5039bf491fde414724c3fde37d03dc1c&time=1258624110073&sessionId=fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng&lang=tr&userType=S&productId=21549189


<request>
	<comment>api sample reply</comment>
</request>


Sonuç Parametreleri:

ackCode: String
İstek sonucu verilen geri dönüş kodu.
responseTime : Date
İşlem yanıt zamanı
timeElapsed: Long
Geçen süre


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>Yorum girme işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.
	</ackCode>
	<responseTime>19/11/2009 11:51:53</responseTime>
	<timeElapsed>1018 ms</timeElapsed>
</return>