GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

payPrice

Listeleme servisi ve revizyon ücretlerini ödemek için kullanılır. Kullanıcı, ödeme çeki ve kredi kartı bilgilerini kullanarak ödeme işlemini gerçekleştirir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServicePaymentResponse payPrice(String apiKey, String sign, long time, String paymentVoucher, String ccOwnerName, String ccOwnerSurname, String ccNumber, String cvv, String expireMonth, String expireYear, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
paymentVoucher: String
calculatePriceForShoppingCart ya da calculatePriceForRevision metodlarından elde edilen ödeme çeki.
ccOwnerName: String
Kredi kartı sahibinin adı.
ccOwnerSurname: String
Kredi kartı sahibinin soyadı.
ccNumber: String
Kredi kartı numarası.
cvv: String
Kredi kartı Cvc2 numarası (Kartın arkasındaki 3 haneli sayı).
expireMonth: String
Kredi kartının son kullanma tarihinin ayı. (örnek : 07)
expireYear: String
Kredi kartının son kullanma tarihinin yılı. (örnek : 12)
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:payPrice>
	<apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
	<sign>9b9506e8fd5ff78a20df2539dedfbf56</sign>
	<time>1258551047850</time>
	<voucher>FT-2208428</voucher>
	<ccOwnerName>ahxxx</ccOwnerName>
	<ccOwnerSurname>Yılxxxx</ccOwnerSurname>
	<ccNumber>5440xxxxxxxx9054</ccNumber>
	<cvv>1xx</cvv>
	<expireMonth>06</expireMonth>
	<expireYear>11</expireYear>
	<lang>tr</lang>
</prod:payPrice>


Sonuç Parametreleri:

paidPrice: Double
Ödenen miktar (TL cinsinden)
productCount: Integer
Ürün sayısı
productIdList: List<Integer>
Ürün tekil anahtarlarının listesi
message: String
Mesaj metni


Örnek Sonuç:

<prod:payPriceResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>18/11/2009 15:35:33</responseTime>
		<timeElapsed>1429 ms</timeElapsed>
		<paidPrice>0.5</paidPrice>
		<productCount>1</productCount>
		<products>
			<productId>22133352</productId>
		</products>
		<message>(1) adet ürününüz için toplam (0.5) TL ödeme alınarak
			ürün/ürünleriniz satışa çıkarılmıştır.  </message>
	</return>
</prod:payPriceResponse>