GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Developer Service

Kurumsal servislere erişecek olan kullanıcı, web servisler üzerinden doğrudan erişim sağlayabileceği gibi mevcut servisleri kullanan uygulamalar da geliştirebilir. Bu nedenle servislere erişecek olan kişi, API tarafından bir geliştirici (developer) olarak kabul edilecektir. API kullanıcısı, öncelikle aşağıdaki servisi kullanarak sisteme kendini "geliştirici" olarak kaydettirmeli ve yine API tarafından üretilmiş her geliştirici için tekil olan anahtara sahip olmalıdır.

isDeveloper

Herhangi bir GittiGidiyor kullanıcısının geliştirici olup olmadığını kontrol etmek için bu metot kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

URL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/anonymous?method=isDeveloper


Servis Metot İmzası:

DeveloperServiceResponse isDeveloper(String outputCT, String lang);


İstek Parametreleri:

method: String
İlgili servisin metod adını belirlemeye yarar.
nick: String
Geliştiricinin GG üzerindeki kullanıcı ismi
password: String
Geliştiricinin GG üzerindeki şifresi
lang: boolean
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).


https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/anonymous/developer?method=isDeveloper&outputCT=xml&inputCT=xml&lang=tr


<request>
	<nick>test_user</nick>
	<password>dfc9373dd</password>
</request> 


Sonuç Parametreleri:

developerId: String
Geliştiricinin tekil anahtarıdır
nick: String
Geliştiricinin GG üzerindeki kullanıcı ismi
registerDate: Date
Geliştirici kayıt tarihi


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>03/11/2010 11:02:52</responseTime>
	<timeElapsed>23 ms</timeElapsed>
	<developerId>ZnNnxKRszYeGUnvB9ny9</developerId>
	<nick>test_user</nick>
	<registerDate>2010-11-02 11:41:56</registerDate>
</return>