GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Sale Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme.

giveRateAndComment

Bu servis, uygun satış durumlarında, kullanıcıların mevcut satış işlemi için yorum girip puan verebilmelerini sağlar. "Satıcı kargo yapmadı", "Alıcı ürüne onay verdi", "Ürün bedeli alıcıya iade edildi", "Alıcı depozito ücretini ödedi. Satıcının irtibat bilgileri mail yoluyla iletildi", "Satıcı, araç teslimini gerçekleştirmedi. İşlem alıcı tarafından iptal edildi" gibi satış durumlarında alıcılar, satıcı için yorum verebilirler. Satıcılar ise; "Alıcı ödeme yapmadı", "Alıcı ürüne onay verdi", "Alıcı ödeme yapmadı. İşlem satıcı tarafından iptal edildi ve ürün yeni kod numarasıyla satışa çıkarıldı" gibi satış durumlarında alıcı için yorum verebilir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/community?method=giveRateAndComment


Servis Metot İmzası:

CommonSaleResponse giveRateAndComment(String apiKey, String sign, long time,String sessionId, int productId, String lang, String inputCT, String outputCT, SaleServiceRequest request);


İstek Parametreleri:

method: String
İlgili servisin metod adını belirlemeye yarar.
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
sessionId: String
Oturum anahtarı
productId: int
Ürün numarası.
request: SaleServiceRequest
Puan ve yorum bilgilerini içeren Http POST metodu ile gönderilen içerik.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
inputCT: String
Gönderilecek olan verinin formatı(XML, JSON).


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/community/sale?method=giveRateAndComment&outputCT=xml&inputCT=xml&apiKey=R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu&sign=c8a05dc1308e0603919221d276b9298c&time=1258623066757&sessionId=fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng&lang=tr&userType=S&productId=22133352


<request>
	<rate>5</rate>
	<comment>api sample comment</comment>
</request>


Sonuç Parametreleri:

ackCode: String
İstek sonucu verilen geri dönüş kodu.
responseTime: Date
İşlem yanıt zamanı
timeElapsed: Long
Geçen süre


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>Yorum girme işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.
	</ackCode>
	<responseTime>19/11/2009 11:39:37</responseTime>
	<timeElapsed>454 ms</timeElapsed>
</return>