GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Activity Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcı, bu servisi kullanarak bireysel GittiGidiyor hesabında bulunan; aktif satıştaki, satılan, satılmayan, kazandığı, kazanamadığı, izlediği ve teklif verdiği ürünler hakkında bilgi sahibi olur.

getUnsoldItems

Bana Özel sayfasında, Satışlarım > Satılmayanlar başlığı altında yer alan bilgilere ulaşmak için kullanılır. Bu metot sayesinde satılmayan ürünlerin; ürün numarası, başlığı, ürün linki, bitiş tarihi gibi bilgilerine ulaşılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/IndividualActivityService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ActivityUnsoldResponse getUnsoldItems(String apiKey, String sign, long time, int startOffset, int rowCount,Boolean withData, String lang)


İstek Parametreleri:

apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
startOffSet: int
Hangi üründen başlanılacağı.
rowCount: int
Kaç tane ürünün listeleneceği.
withData: boolean
true: Ürün bilgileri, ilişkili veriler ile beraber listelenir
false:ÜrünId'leri ve Eğer ürün satılmış ise satış kodlarını beraber listeler.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<act:getUnsoldItems>
	<apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
	<sign>ae1306b7b37f9801cfc758de4b2daf8e</sign>
	<time>1289478886747</time>
	<startOffSet>0</startOffSet>
	<rowCount>5</rowCount>
	<withData>true</withData>
	<lang>tr</lang>
</act:getUnsoldItems>


Sonuç Parametreleri:

count: int
Ürün sayısı
itemList: itemList
Ürün bilgisini taşıyan nesne


Örnek Sonuç:

<act:getUnsoldItemsResponse xmlns:act="http://activity.individual.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>11/11/2010 14:37:05</responseTime>
		<timeElapsed>61 ms</timeElapsed>
		<count>1</count>
		<itemList>
			<item>
				<itemId>101gdk</itemId>
				<productId>32501420</productId>
				<title>Kodak Z915 12MP</title>
				<productLink>http://urun.gittigidiyor.com/Kodak-Z915-12MP_W0QQidZZ32501420</productLink>
				<endDate>11/11/2010 14:06:26</endDate>
				<thumbImageLink>http://mcdn01.gittigidiyor.net/3250/tn9/32501420_tn9_0.jpg</thumbImageLink>
			</item>
		</itemList>
	</return>
</act:getUnsoldItemsResponse>