GittiGidiyor
GittiGidiyor API

User Messages Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabındaki mesajlara ulaşma ve yeni mesaj gönderme işlemlerini yapabilir.

getSendedMessages

Gönderilen mesaj bilgilerine erişmek için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CommunityUserMessageService?wsdl


Servis Metot İmzası:

UserMessageServiceResponse getSendedMessages(String apiKey, String sign, long time,String sessionId, int startOffset, int rowCount, boolean withData, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
sessionId: String
Oturum anahtarı
startOffSet: int
Hangi mesajdan başlanılacağı.
rowCount: int
Kaç mesaj listeleneceği.
withData: boolean
true: Mesaj bilgileri ilişkili veriler ile beraber listelenir
false: Sadece mesaj numaraları listelenir
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<mes:getSendedMessages>
	<apiKey>R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu</apiKey>
	<sign>8df115ce18316b4843c35d32379b786c</sign>
	<time>1258537136107</time>
	<sessionId>fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng</sessionId>
	<startOffSet>0</startOffSet>
	<rowCount>5</rowCount>
	<lang>tr</lang>
</mes:getSendedMessages>


Sonuç Parametreleri:

messageCount: Integer
Mesaj sayısı
messages: List<UserMessageType>
Mesaj içeriği, ayrıca bkz: UserMessageType


Örnek Sonuç:

<mes:getSendedMessagesResponse xmlns:mes="http://message.community.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>18/11/2009 11:56:28</responseTime>
		<timeElapsed>4801 ms</timeElapsed>
		<messageCount>2</messageCount>
		<messages>
			<message>
				<from>gg_test_82</from>
				<to>gg_test_ozgur</to>
				<time>10/11/2009 20:14:47</time>
				<title>merhaba</title>
				<message>Api için test mesaj içerik.</message>
			</message>
			<message>
				<from>gg_test_82</from>
				<to>gg_test_ozgur</to>
				<time>27/10/2009 15:01:29</time>
				<title>Sorun Bildirildi</title>
				<message> Test mesaj içerik.</message>
			</message>
		</messages>
	</return>
</mes:getSendedMessagesResponse>