GittiGidiyor
GittiGidiyor API

User Messages Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabındaki mesajlara ulaşma ve yeni mesaj gönderme işlemlerini yapabilir.

getSendedMessages

Gönderilen mesaj bilgilerine erişmek için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/individual?method=getSendedMessages


Servis Metot İmzası:

UserMessageServiceResponse getSendedMessage( String outputCT, String ApiKey, String sign , long time , int startOffset, int rowCount, String lang)


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
startOffSet: int
Hangi mesajdan başlanılacağı.
rowCount: int
Kaç mesaj listeleneceği.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/individual/message?method=getSendedMessages&outputCT=xml&apiKey=ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn&sign=45f159821c4bd917d0a4ff048ca85619&time=1287416257006&startOffSet=0&rowCount=5&lang=tr


Sonuç Parametreleri:

messageCount: Integer
Mesaj sayısı
messages: List<UserMessageType>
Mesaj içeriği, ayrıca bkz: UserMessageType


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>18/10/2010 18:40:29</responseTime>
	<timeElapsed>5 ms</timeElapsed>
	<messageCount>2</messageCount>
	<messages>
		<message>
			<messageId>69263322</messageId>
			<from>test_user</from>
			<to>test_user2</to>
			<title>RE:2</title>
			<messageContent>API test cevap</messageContent>
			<time>18/10/2010 17:51:42</time>
			<deleteTime>17/11/2010</deleteTime>
			<isRead>false</isRead>
		</message>
		<message>
			<messageId>69263265</messageId>
			<from>test_user1</from>
			<to>test_user</to>
			<title>API</title>
			<messageContent>API test mesajı.&lt;br /> İstanbul&lt;br
			</messageContent>
			<time>18/10/2010 17:51:08</time>
			<deleteTime>17/11/2010</deleteTime>
			<isRead>false</isRead>
		</message>
	</messages>
</return>