GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme.

getSale

Bu servis ile satıcı, satış kodunu girmek suretiyle mevcut satışın bilgilerini elde eder.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/individual?method=getSale


Servis Metot İmzası:

SaleServiceResponse getSale(String apiKey, String sign, long time, long saleCode, String lang, String outputCT);


İstek Parametreleri:

method: String
İlgili servisin metod adını belirlemeye yarar.
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
saleCode: long
Satış kodu.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/individual/sale?method=getSale&outputCT=xml&apiKey=ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn&sign=d9e4f68c24071ba73ecb1a9102c6bc35&time=1289382542027&lang=tr&saleCode=325479960001


Sonuç Parametreleri:

sales: List<SaleType>
Satış detay bilgisi, ayrıca bkz: SaleType


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>10/11/2010 11:51:11</responseTime>
	<timeElapsed>1369 ms</timeElapsed>
	<sales>
		<sale>
			<saleCode>325479960001</saleCode>
			<status>Alıcı ürüne onay verdi</status>
			<productId>32547996</productId>
			<productTitle>Fotograf makinesi için çanta</productTitle>
			<price>1.0</price>
			<cargoPayment>Alıcı öder</cargoPayment>
			<amount>1</amount>
			<endDate>09/11/2010 15:30:08</endDate>
			<buyerInfo>
				<username>test_user2</username>
				<name>Mehmet</name>
				<surname>Yılmaz</surname>
				<phone>212 3456435</phone>
				<address>Eski Üsküdar Yolu Cad. Çayıryolu Sok. No:1 Partaş Center
					K:16</address>
				<district></district>
				<city>İstanbul</city>
				<zipCode />
			</buyerInfo>
			<thumbImageLink>http://mcdn01.gittigidiyor.net/3254/tn9/32547996_tn9_0.jpg
			</thumbImageLink>
			<lastActionDate>09/11/2010 15:38:55</lastActionDate>
		</sale>
	</sales>
</return>