GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

getProducts

GittiGidiyor, Bana Özel sayfasında yer alan: Aktif Satışlarım, Yeni Listelenenler, Satılanlar, Satılmayanlar bölümündeki ürün bilgilerine ulaşmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/product?method=getProducts


Servis Metot İmzası:

ProductServiceListResponse getProducts(String outputCT, String apiKey, String sign, long time, int startOffset, int rowCount, String status , boolean withData, String lang);


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
startOffSet: int
Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: int
Kaç kayıt listelenecek?
status: String
Durum parametresi(filtresi)
A - Aktif Şatışlar
L - Yeni Listelenenler
S - Satılan Ürünler
U - Satılmayan Ürünler
R - Yeniden Listelenenler
withData: boolean
true: Listelenen ürünler detay bilgileri ile birlikte listelenir.
false: Sadece ürün anahtarları(id) listelenir.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/product?method=getProducts&outputCT=xml&apiKey=ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn&sign=7a5ebaf334c44f840e9b3402a9b03b9c&time=1289224136511&lang=tr&startOffSet=0&rowCount=3&status=L&withData=false


Sonuç Parametreleri:

productCount: Long
Toplam ürün sayısı
products: List<ProductDetailType>
Ürün detay listesi, ayrıca bkz: ProductDetailType


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>08/11/2010 15:49:43</responseTime>
	<timeElapsed>3 ms</timeElapsed>
	<productCount>3</productCount>
	<products>
		<product>
			<itemId>100gdk</itemId>
			<productId>32351190</productId>
		</product>
		<product>
			<itemId>101gdk</itemId>
			<productId>32501420</productId>
		</product>
		<product>
			<itemId>100tcn</itemId>
			<productId>32520485</productId>
		</product>
	</products>
</return>