GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

getProductSpecs

Ürün özellikleri bilgilerini almak için erişilir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/product?method=getProductSpecs


Servis Metot İmzası:

ProductServiceSpecResponse getProductSpecs(String outputCT,String apiKey, String sign, long time, String id, String value, String lang)


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON)
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
id: String
Özellikleri istenen ürünün itemId veya productId değerlerinden hangisini kıstas olarak alacağını belirler..
value: String
id parametresinde belirtilen itemId veya productId tekil anahtarı
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/product?method=getProductSpecs&outputCT=xml&apiKey=ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn&sign=e8b9df42e5ae4327712fd395c00b7a62&time=1287649525475&id=productId&value=31474002&lang=tr


Sonuç Parametreleri:

productId: String
Ürün tekil anahtarı
specs: List<spec>
Seçilen ürün tekil anahtarına ait tüm özellikler


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>21/10/2010 11:27:13</responseTime>
	<timeElapsed>7 ms</timeElapsed>
	<productId>31474002</productId>
	<specs>
		<spec required="true" value="Sıfır" name="Durumu" />
	</specs>
</return>