GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

getProduct

Tek bir ürün ile ilgili detay bilgilere ulaşmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com/listingapi/rlws/Community?method=getProduct


Servis Metot İmzası:

ProductServiceDetailResponse getProduct(String outputCT, String apiKey, String sign, long time,String sessionId, int productId, String lang);


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
sessionId: String
Oturum anahtarı
productId: int
Detay bilgisi istenen ürünün tekil anahtarı.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


https://dev.gittigidiyor.com/listingapi/rlws/community/product?method=getProduct&outputCT=xml&apiKey=R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu&sign=a645a4243d7b1248a788d9bdcfabc3cd&time=1258633404636&sessionId=fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng&lang=tr&productId=22149479


Sonuç Parametreleri:

productDetail: List<ProductDetailType>
Ürün detay bilgisi


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>19/11/2009 14:30:24</responseTime>
	<timeElapsed>123 ms</timeElapsed>
	<productDetail>
		<productId>22149479</productId>
		<product>
			<categoryCode>sgf</categoryCode>
			<storeCategoryId>0</storeCategoryId>
			<title>LÜTFEN TEKLİF VERMEYİNİZ - DUTCH 1</title>
			<specs>
				<spec required="true" value="Yeni" name="Durumu" />
				<spec required="true" value="Sinbo" name="Marka" />
			</specs>
			<photos />
			<pageTemplate>2</pageTemplate>
			<description> deneme denem deneme </description>
			<catalogId>0</catalogId>
			<catalogDetail>0</catalogDetail>
			<format>A</format>
			<startPrice>1.0</startPrice>
			<buyNowPrice>0.0</buyNowPrice>
			<listingDays>7</listingDays>
			<productCount>10</productCount>
			<cargoDetail>
				<city>17</city>
				<cargoCompanies>
					<cargoCompany>yurtici</cargoCompany>
					<cargoCompany>mng</cargoCompany>
					<cargoCompany>aras</cargoCompany>
				</cargoCompanies>
				<shippingPayment>B</shippingPayment>
				<cargoDescription />
				<shippingWhere>country</shippingWhere>
			</cargoDetail>
			<affiliateOption>false</affiliateOption>
			<boldOption>false</boldOption>
			<catalogOption>false</catalogOption>
			<vitrineOption>false</vitrineOption>
		</product>
	</productDetail>
</return>