GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme.

getPagedSales

Satıcı konumundaki kullanıcı bu servis aracılığı ile GittiGidiyor Bana Özel sayfasında yer alan "Sattıklarım" bölümünde sunulan bilgilerin tamamını elde edebilir, bilgileri filtreleyebilir ve sıralayabilir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/IndividualSaleService?wsdl


Servis Metot İmzası:

SaleServiceResponse getPagedSales(String apiKey, String sign, long time, int pageSize, int pageNumber, boolean withData, String byStatus, String byUser, String orderBy, String orderType, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
pageNumber: int
Kaçıncı sayfadan başlayacak?
pageSize: int
Kaç kayıt listelenecek?
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
withData: boolean
true: Listelenen ürünler tüm bilgileri ile birlikte listelenir.
false: Sadece ürün numaraları listelenir.
byUser: String
Kullanıcı filtresi.
orderBy: String
Sıralama filtresi

P: Ürün numarasına göre sıralama
C: Satış fiyatına göre sıralama
A: Son harekete göre sıralama
byStatus: String
Durum parametresi(filtresi)

P: Ödeme Beklediklerim
S: Kargo Yapılacaklar
C: Onay Bekleyenler
T: Para Transferleri
R: İade Konumunda Olanlar
O: Tamamlananlar
orderType: String
İstekte bulunduktan sonra dönen cevapların ID'lerinin artan ya da azalan sırada dönmesini sağlar.

orderType=A ise artarak,
orderType=D ise azalarak dönüş yapılır.


Örnek İstek:

<sale:getSales> 	<apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey> 	<sign>87a32ded91d7a5c1c615404441ab91e6</sign> 	<time>1257841278964</time> 	<startOffSet>0</startOffSet> 	<rowCount>5</rowCount> 	<withData>false</withData> 	<byStatus>R</byStatus> 	<byUser>A</byUser> 	<orderBy>C</orderBy> 	<orderType>A</orderType> 	<lang>tr</lang> </sale:getSales>


Sonuç Parametreleri:

nextPageAvailable: Integer
nextPageAvailable
sales: List<SaleType>
Satış detay bilgisi, ayrıca bkz: SaleType


Örnek Sonuç:

<sale:getSalesResponse xmlns:sale="http://sale.individual.ws.listingapi.gg.com"> 	<return> 		<ackCode>success</ackCode> 		<responseTime>10/11/2010 10:47:58</responseTime> 		<timeElapsed>53 ms</timeElapsed> 		<saleCount>2</saleCount> 		<sales> 			<sale> 				<saleCode>215593570001</saleCode> 			</sale> 			<sale> 				<saleCode>215593570001</saleCode> 			</sale> 		</sales> 	</return> </sale:getSalesResponse>