GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

getNewlyListedProductIdList

GittiGidiyor da "Yeni Listelenenler" bölümündeki ürünlere ulaşmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServiceIdResponse getNewlyListedProductIdList(String apiKey, String sign, long time, int startOffSet, int rowCount, boolean viaApi, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
startOffSet: int
Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: int
Kaç kayıt listelenecek?
viaApi: boolean
true girilmesi durumunda, Yeni listelenenler bölümündeki ürünlerden sadece API tarafından girilen ürünlerin ürün numaralarını listeler.
false girilmesi durumunda, Yeni listelenenler bölümündeki tüm ürünleri listeler.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:getNewlyListedProductIdList>
	<apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
	<sign>d95d4350cab1017de1aca635f0e9768e</sign>
	<time>1284385438104</time>
	<startOffSet>0</startOffSet>
	<rowCount>5</rowCount>
	<viaApi>true</viaApi>
	<lang>tr</lang>
</prod:getNewlyListedProductIdList>


Sonuç Parametreleri:

productCount: long
Toplam ürün sayısı
productIdList: List<Integer>
Ürün tekil anahtarlarının listesi
result: String
Mesaj metni


Örnek Sonuç:

<prod:getNewlyListedProductIdListResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>14/09/2010 10:23:13</responseTime>
		<timeElapsed>209 ms</timeElapsed>
		<productCount>14</productCount>
		<productIdList>
			<productId>30046886</productId>
			<productId>29993515</productId>
			<productId>29488449</productId>
			<productId>29301752</productId>
			<productId>29301573</productId>
		</productIdList>
		<result>(5) adet ürün listelenmistir.</result>
	</return>
</prod:getNewlyListedProductIdListResponse>