GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

getNewlyListedProductIdList

GittiGidiyor da "Yeni Listelenenler" bölümündeki ürünlere ulaşmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/community?method=getNewlyListedProductIdList


Servis Metot İmzası:

ProductServiceIdResponse getNewlyListedProductIdList(String outputCT, String apiKey, String sign, long time,String sessionId, int startOffSet, int rowCount, String lang);


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
sessionId: String
Oturum anahtarı
startOffSet: int
Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: int
Kaç kayıt listelenecek?
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


https://dev.gittigidiyor.com/listingapi/rlws/community/product?method=getNewlyListedProductIdList&outputCT=xml&apiKey=R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu&sign=c147faed71d83fe1e3e497a0ec7fb002&time=1258630143954&sessionId=fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng&lang=tr&startOffSet=0&rowCount=5


Sonuç Parametreleri:

productIdList: List<Integer>
Ürün tekil anahtarlarının listesi
result: String
Mesaj metni


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>19/11/2009 13:29:25</responseTime>
	<timeElapsed>591 ms</timeElapsed>
	<productIdList>
		<productId>21565079</productId>
		<productId>21795405</productId>
		<productId>21803990</productId>
		<productId>21805322</productId>
		<productId>21818387</productId>
	</productIdList>
	<result>(81) adet ürün içerisinden (5) adet ürün listelenmiştir.
	</result>
</return>