GittiGidiyor
GittiGidiyor API

City Service

GittiGidiyor sistemindeki şehir adları ve kodlarına erişmeyi sağlar. Şehir kodları, plaka kodlarından farklı olabileceği için değerlerin bu servisten kontrol edilmesi gerekebilir.

getModifiedCities

Bu metot, belirtilen tarihten şimdiki zamana kadar şehir adları, kodları değişmiş olan şehirleri listelemek için kullanılır. Bu metodu kullanarak, değişiklikleri güncellemek için her seferinde bütün şehirlere ait veriyi çekmek yerine, sadece belirtilen tarihten sonra gerçekleşmiş olan değişiklikleri çekebilirsiniz.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/anonymous/city?method=getModifiedCities


Servis Metot İmzası:

CityServiceAuditResponse getModifiedCities(int startOffset, int rowCount, long changeTime, String lang, String outputCT);


İstek Parametreleri:

method: String
İlgili servisin metod adını belirlemeye yarar.
changeTime: long
Hangi tarihten itibaren değişen dataların istendiği belirtilir.
Gireceğiniz tarih UNIX timestamp çevrilmiş değerini girmelisiniz.
Örn: 11-Sep-2010 00:00:00 1284163200000 Unix timestamp değeri
startOffSet: int
Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: int
Kaç kayıt listelenecek?
lang: boolean
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/anonymous/city?method=getModifiedCities&outputCT=xml&changeTime=1284163200000&startOffSet=0&rowCount=5&lang=tr


Sonuç Parametreleri:

cityCount: Integer
Toplam değişen şehir sayısı
cities: List<CityType>
Değişen şehirler, ayrıca bkz: CityType


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>03/05/2011 17:39:21</responseTime>
	<timeElapsed>15 ms</timeElapsed>
	<totalCount>1</totalCount>
	<count>1</count>
	<cityAudits>
		<cityAudit>
			<changeType>U</changeType>
			<trCode>67</trCode>
		</cityAudit>
	</cityAudits>
</return>