GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getModifiedCategories

Kategori bilgilerinde zaman zaman yapılan değişiklikleri güncellemek için tüm kategori verilerini çekmek gerekir. Ancak bu metot sayesinde, her seferinde güncelleme yapmak yerine, belirtilen tarihten sonraki değişikliklerin verisini çekebilirsiniz.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl


Servis Metot İmzası:

CategoryServiceAuditResponse getModifiedCategories(long changeTime, int startOffset, int rowCount, String lang);


İstek Parametreleri:

changeTime: long
Hangi tarihten itibaren değişen dataların istendiği belirtilir.
Gireceğiniz tarih UNIX timestamp çevrilmiş değerini girmelisiniz.
Örn: 11-Sep-2010 00:00:00 1284163200000 Unix timestamp değeri
startOffSet: int
Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: int
Kaç kayıt listelenecek?
lang: boolean
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<cat:getModifiedCategories>
	<changeTime>1284163200000</changeTime>
	<startOffSet>0</startOffSet>
	<rowCount>5</rowCount>
	<lang>tr</lang>
</cat:getModifiedCategories>


Sonuç Parametreleri:

totalCount: int
Toplam kategori sayısı
count: int
İstek sonucu dönen kategori sayısı
categoryAudits: List<categoryAudit>
Değişen kategoriler, ayrıca bkz: categoryAudit


Örnek Sonuç:

<cat:getModifiedCategoriesResponse xmlns:cat="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>14/10/2010 11:11:29</responseTime>
		<timeElapsed>4 ms</timeElapsed>
		<totalCount>328</totalCount>
		<count>5</count>
		<categoryAudits>
			<categoryAudit>
				<changeType>U</changeType>
				<categoryCode>jgba</categoryCode>
			</categoryAudit>
			<categoryAudit>
				<changeType>U</changeType>
				<categoryCode>joi</categoryCode>
			</categoryAudit>
			<categoryAudit>
				<changeType>U</changeType>
				<categoryCode>jka</categoryCode>
			</categoryAudit>
			<categoryAudit>
				<changeType>U</changeType>
				<categoryCode>jkf</categoryCode>
			</categoryAudit>
			<categoryAudit>
				<changeType>U</changeType>
				<categoryCode>jnc</categoryCode>
			</categoryAudit>
		</categoryAudits>
	</return>
</cat:getModifiedCategoriesResponse>