GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Activity Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcı, bu servisi kullanarak bireysel GittiGidiyor hesabında bulunan; aktif satıştaki, satılan, satılmayan, kazandığı, kazanamadığı, izlediği ve teklif verdiği ürünler hakkında bilgi sahibi olur.

getDidntWinItems

Bana Özel sayfasında, Tekliflerim/İzlediklerim > Kazanamadıklarım başlığı altında yer alan bilgilere ulaşmak için kullanılır. Bu metot sayesinde kazanılamayan ürünlerin; sayıları, ürün resmi, ürün numarası, şu anki fiyatı, teklif sayısı, satıcı bilgisi, kalan süresi, işlem bilgisi gibi bilgilerine ulaşılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/activity?method=getDidntWinItems


Servis Metot İmzası:

ActivityDidntWinResponse getDidntWinItems(String outputCT,String apiKey, String sign, long time, int startOffset, int rowCount,boolean withData, int dayInterval, String lang)


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
startOffSet: int
Hangi üründen başlanılacağı.
rowCount: int
Kaç tane ürünün listeleneceği.
withData: boolean
true: Ürün bilgileri, ilişkili veriler ile beraber listelenir false:ÜrünId'leri ve Eğer ürün satılmış ise satış kodlarını beraber listeler.
dayInterval: int
Zaman aralığı(gün) - alabileceği değerler 3,15,30
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır. Hata mesajı lang=tr ise Türkçe, lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/activity?method=getDidntWinItems&outputCT=xml&apiKey=ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn&sign=4e2a141c27f33915dc18e60f1da57ac4&time=1287751092111&startOffSet=0&rowCount=5&dayInterval=3&withData=false&lang=tr


Sonuç Parametreleri:

count: int
Ürün sayısı
itemList: itemList
Ürün bilgisini taşıyan nesne.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>22/10/2010 16:08:56</responseTime>
	<timeElapsed>27 ms</timeElapsed>
	<count>1</count>
	<itemList>
		<item>
			<productId>31871852</productId>
		</item>
	</itemList>
</return>