GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Address Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabında bulunan adres bilgilerine erişme

getDefaultAddressDetail

Bu metod, kullanıcının ön tanımlı adresi ile ilgili detay bilgilere ulaşmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/individual/address?method=getDefaultAddressDetail


Servis Metot İmzası:

AddressServiceDetailResponse getDefaultAddressDetail( String outputCT, String apiKey, String sign, long time, String lang)


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/individual/address?method=getDefaultAddressDetail&outputCT=xml&apiKey=ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn&sign=49afd7e3a432bf29ab70294a60d2279b&time=1282034983111&lang=tr


Sonuç Parametreleri:

addresses: List<Address>
Adres detay bilgisi.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>24/11/2010 10:20:13</responseTime>
	<timeElapsed>3 ms</timeElapsed>
	<address>
		<addressId>3062785</addressId>
		<isDefault>true</isDefault>
		<name>Ahmet</name>
		<surname>Yılmaz</surname>
		<alias>Kozyatağı</alias>
		<address>Eski Üsküdar Yolu Cad. Çayıryolu Sok. No:1 Partaş Center K:16
		</address>
		<district>Ataşehir</district>
		<zipCode>34752</zipCode>
		<city>
			<trCode>34</trCode>
			<cityName>İstanbul</cityName>
		</city>
		<phoneNumber>216-5772136</phoneNumber>
		<gsmNumber></gsmNumber>
		<faxNumber />
	</address>
</return>