GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getDeepestCategories

GittiGidiyorda yer alan bütün alt kategori bilgilerine ulaşmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl


Servis Metot İmzası:

CategoryServiceResponse getDeepestCategories(Strign outputCT,int startOffSet, int rowCount, boolean withSpecs, String lang);


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
startOffSet: int
Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: int
Kaç tane kategorinin listeleneceği.
withSpecs: boolean
Eğer true gönderilirse ekstra kategori detay bilgisi gönderilir. false olarak belirtilmişse gönderilmez.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/anonymous/category?method=getDeepestCategories&outputCT=xml&startOffSet=2&rowCount=1&withSpecs=false&lang=tr


Sonuç Parametreleri:

categories: List<CategoryType>
Seçilen kategoriler, ayrıca bkz: CategoryType


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>18/10/2010 11:39:10</responseTime>
	<timeElapsed>8 ms</timeElapsed>
	<categoryCount>3512</categoryCount>
	<categories>
		<category>
			<categoryCode>bz</categoryCode>
			<categoryName>Diger Bilgisayar</categoryName>
		</category>
	</categories>
</return>