GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getCategory

Tek bir kategori ile ilgili bilgilere ulaşılmak isteniyorsa kullanılır. Ürün ekleme işlemi sırasında ilgili kategori bilgisinin belirtilmesi gerektiği için bu bilginin gönderilmesi zorunludur.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/anonymous/category?method=getCategory


Servis Metot İmzası:

CategoryServiceResponse getCategory(String categoryCode, boolean withDeepest, boolean withCatalog, boolean withSpecs, String lang, String outputCT);


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
categoryCode: String
İstenilen kategorinin kodu
withSpecs: boolean
Eğer "true" gönderilirse ekstra kategori detay bilgisi gönderilir. "false" olarak belirtilmişse gönderilmez.
withDeepest: boolean
Eğer "true" gönderilirse kategorinin alt veya ana kategori olduğunu belirten withDeepest parametresi döner. "false" olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez.
withCatalog: boolean
Eğer "true" gönderilirse katalog durumunu belirten withCatalog parametresi döner. "false" olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez.
lang: boolean
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/anonymous/category?method=getCategory&outputCT=xml&categoryCode=sgf&withSpecs=false&withDeepest=false&withCatalog=false&lang=tr


Sonuç Parametreleri:

categories: List<CategoryType>
Seçilen kategori, ayrıca bkz: CategoryType


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>18/10/2010 14:03:29</responseTime>
	<timeElapsed>1 ms</timeElapsed>
	<categories>
		<category>
			<categoryCode>sgf</categoryCode>
			<categoryName>Saç Kurutma, Fön Makineleri</categoryName>
		</category>
	</categories>
</return>