GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getCategoriesByCodes

Kategori kodu ile GittiGidiyorda bulanan kategori bilgilerine erişilir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl


Servis Metot İmzası:

CategoryServiceResponse getCategoriesByCodes (String outputCT, String [] categoryCodes, boolean withSpecs, boolean withDeepest,boolean withCatalog, String lang);


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON)
categoryCodes: String []
Kategori bilgisi alınmak istenen kategori kodları.
withSpecs: boolean
Eğer true gönderilirse ekstra kategori detay bilgisi gönderilir. false olarak belirtilmişse gönderilmez.
withDeepest: boolean
Eğer true gönderilirse kategorinin alt veya ana kategori olduğunu belirten withDeepest parametresi döner. false olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez.
withCatalog: boolean
Eğer true gönderilirse katalog durumunu belirten withCatalog parametresi döner. false olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/anonymous/category?method=getCategoriesByCodes&outputCT=xml&categoryCodes=jgba&withSpecs=false&withDeepest=true&withCatalog=true&lang=tr


Sonuç Parametreleri:

categoryCount: int
Toplam kategori sayısı
categories: List<CategoryType>
Seçilen kategoriler, ayrıca bkz: CategoryType


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>18/10/2010 11:57:46</responseTime>
	<timeElapsed>3 ms</timeElapsed>
	<categoryCount>1</categoryCount>
	<categories>
		<category deepest="true" hasCatalog="false">
			<categoryCode>jgba</categoryCode>
			<categoryName>Yerli Takım Formaları</categoryName>
		</category>
	</categories>
</return>