GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getCategories

GittiGidiyor da yer alan bütün kategori bilgilerine ulaşmak için kullanılır. Ürün ekleme işlemi sırasında ilgili kategori bilgisinin belirtilmesi gerektiği için bu bilginin gönderilmesi zorunludur.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl


Servis Metot İmzası:

CategoryServiceResponse getCategories(int startOffSet, int rowCount, boolean withSpecs, boolean withDeepest, boolean withCatalog, String lang);


İstek Parametreleri:

startOffSet: int
Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: int
Kaç kayıt listelenecek?
withSpecs: boolean
Eğer "true" gönderilirse ekstra kategori detay bilgisi gönderilir. "false" olarak belirtilmişse gönderilmez.
withDeepest: boolean
Eğer true gönderilirse kategorinin alt veya ana kategori olduğunu belirten withDeepest parametresi döner.false olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez
withCatalog: boolean
Eğer true gönderilirse katalog durumunu belirten withCataolog parametresi döner. false olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez
lang: boolean
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<cat:getCategories>
	<startOffSet>0</startOffSet>
	<rowCount>4</rowCount>
	<withSpecs>true</withSpecs>
	<withDeepest>true</withDeepest>
	<withCatalog>true</withCatalog>
	<lang>tr</lang>
</cat:getCategories>


Sonuç Parametreleri:

result: String
Mesaj metni
categoryCount: Integer
Toplam kategori sayısı
categories: List<CategoryType>
Seçilen kategoriler, ayrıca bkz: CategoryType


Örnek Sonuç:

<cat:getCategoriesResponse xmlns:cat="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>29/06/2010 13:39:19</responseTime>
		<timeElapsed>2 ms</timeElapsed>
		<categoryCount>3849</categoryCount>
		<categories>
			<category hasCatalog="false" deepest="false">
				<categoryCode>a</categoryCode>
				<categoryName>Antikalar &amp; Sanat</categoryName>
			</category>
			<category hasCatalog="false" deepest="false">
				<categoryCode>aa</categoryCode>
				<categoryName>Antika Ahşap Objeler</categoryName>
				<specs>
					<spec type="Combo" name="Menşei (Orijin)">
						<values>
							<value>Avrupa</value>
							<value>Osmanlı</value>
							<value>Türkiye</value>
							<value>Uzakdoğu</value>
							<value>Diğer</value>
							<value>Rusya</value>
						</values>
					</spec>
					<spec type="Combo" required="true" name="Kondisyon">
						<values>
							<value>Yüksek</value>
							<value>Orta</value>
							<value>Düşük</value>
						</values>
					</spec>
					<spec type="Combo" required="true" name="Durumu">
						<values>
							<value>Yeni</value>
							<value>Kullanılmış</value>
							<value>Diğer</value>
						</values>
					</spec>
					<spec type="Combo" required="true" name="Antika / Modern">
						<values>
							<value>Antika</value>
							<value>Modern</value>
						</values>
					</spec>
					<spec type="Combo" name="Dönemler">
						<values>
							<value>1800 öncesi</value>
							<value>1800 - 1849</value>
							<value>1850 - 1899</value>
							<value>1900 - 1940</value>
							<value>1940 sonrası</value>
						</values>
					</spec>
				</specs>
			</category>
			<category hasCatalog="false" deepest="true">
				<categoryCode>az</categoryCode>
				<categoryName>Diğer Antikalar &amp; Sanat</categoryName>
			</category>
			<category hasCatalog="false" deepest="false">
				<categoryCode>b</categoryCode>
				<categoryName>Bilgisayar</categoryName>
				<specs>
					<spec type="Combo" required="true" name="Durumu">
						<values>
							<value>Yeni, Açılmamış Kutusunda</value>
							<value>Kullanılmış</value>
							<value>Yeni, Kutusuz</value>
						</values>
					</spec>
				</specs>
			</category>
		</categories>
	</return>
</cat:getCategoriesResponse>