GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getCategories

GittiGidiyor da yer alan bütün kategori bilgilerine ulaşmak için kullanılır. Ürün ekleme işlemi sırasında ilgili kategori bilgisinin belirtilmesi gerektiği için bu bilginin gönderilmesi zorunludur.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/anonymous/category?methot=getCategories


Servis Metot İmzası:

CategoryServiceResponse getCategories(String outputCT,int startOffSet, int rowCount, boolean withSpecs, boolean withDeepest, boolean withCatalog, String lang);


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
startOffSet: int
Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: int
Kaç kayıt listelenecek?
withSpecs: boolean
Eğer "true" gönderilirse ekstra kategori detay bilgisi gönderilir. "false" olarak belirtilmişse gönderilmez.
withDeepest: boolean
Eğer "true" gönderilirse kategorinin alt veya ana kategori olduğunu belirten withDeepest parametresi döner. "false" olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez.
withCatalog: boolean
Eğer "true" gönderilirse katalog durumunu belirten withCatalog parametresi döner. "false" olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez.
lang: boolean
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/anonymous/category?method=getCategories&outputCT=xml&startOffSet=0&rowCount=4&withSpecs=true&withDeepest=true&withCatalog=true&lang=tr


Sonuç Parametreleri:

result: String
Mesaj metni
categories: List<CategoryType>
Seçilen kategoriler, ayrıca bkz: CategoryType


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>03/05/2011 17:22:06</responseTime>
	<timeElapsed>21 ms</timeElapsed>
	<categoryCount>4020</categoryCount>
	<categories>
		<category hasCatalog="false" deepest="false">
			<categoryCode>a</categoryCode>
			<categoryName>Antikalar &amp; Sanat</categoryName>
		</category>
		<category hasCatalog="false" deepest="false">
			<categoryCode>aa</categoryCode>
			<categoryName>Antika Ahşap Objeler</categoryName>
			<specs>
				<spec type="Combo" required="false" name="Menşei (Orijin)">
					<values>
						<value>Avrupa</value>
						<value>Osmanlı</value>
						<value>Türkiye</value>
						<value>Uzakdoğu</value>
						<value>Diğer</value>
						<value>Rusya</value>
					</values>
				</spec>
				<spec type="Combo" required="true" name="Kondisyon">
					<values>
						<value>Yüksek</value>
						<value>Orta</value>
						<value>Düşük</value>
					</values>
				</spec>
				<spec type="Combo" required="true" name="Durumu">
					<values>
						<value>Sıfır</value>
						<value>Kullanılmış</value>
						<value>Diğer</value>
					</values>
				</spec>
				<spec type="Combo" required="true" name="Antika / Modern">
					<values>
						<value>Antika</value>
						<value>Modern</value>
					</values>
				</spec>
				<spec type="Combo" required="false" name="Dönemler">
					<values>
						<value>1800 öncesi</value>
						<value>1800 - 1849</value>
						<value>1850 - 1899</value>
						<value>1900 - 1940</value>
						<value>1940 sonrası</value>
					</values>
				</spec>
			</specs>
		</category>
		<category hasCatalog="false" deepest="true">
			<categoryCode>az</categoryCode>
			<categoryName>Diğer Antikalar &amp; Sanat</categoryName>
		</category>
		<category hasCatalog="false" deepest="false">
			<categoryCode>b</categoryCode>
			<categoryName>Bilgisayar</categoryName>
			<specs>
				<spec type="Combo" required="true" name="Durumu">
					<values>
						<value>Yeni, Açılmamış Kutusunda</value>
						<value>Kullanılmış</value>
						<value>Yeni, Kutusuz</value>
					</values>
				</spec>
			</specs>
		</category>
	</categories>
</return>