GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Cargo Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış kodu ile kargo bilgisi listeleme, kargo bilgisi girme, girilen kargo bilgisini iptal etme.

getCargoInformation

Bu metot, satış kodunu girdikten sonra mevcut satışın kargo bilgisini girmek için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/community?method=getCargoInformation


Servis Metot İmzası:

CargoInformationResponse getCargoInformation(String apiKey, String sign, long time,String sessionId, long saleCode, String lang, String outputCT);


İstek Parametreleri:

method: String
İlgili servisin metod adını belirlemeye yarar.
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
sessionId: String
Oturum anahtarı
saleCode: long
Satış kodu.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/community/cargo?method=getCargoInformation&outputCT=xml&apiKey=R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu&sign=ba776d7a71f88cf1536fc00c47fad643&time=1258620532230&sessionId=fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng&lang=tr&saleCode=215491890001


Sonuç Parametreleri:

cargoPostCode: String
Kargo numarası
cargoContent: String
Kargo şirketi, Şube Bilgisi


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>19/11/2009 10:53:42</responseTime>
	<timeElapsed>802 ms</timeElapsed>
	<cargoPostCode>1234567890</cargoPostCode>
	<cargoContent>Sample Company-İstanbul</cargoContent>
</return>