GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Activity Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcı, bu servisi kullanarak bireysel GittiGidiyor hesabında bulunan; aktif satıştaki, satılan, satılmayan, kazandığı, kazanamadığı, izlediği ve teklif verdiği ürünler hakkında bilgi sahibi olur.

getBidItems

Bana Özel sayfasında, Tekliflerim/İzlediklerim > Tekliflerim başlığı altında yer alan bilgilere ulaşmak için kullanılır. Bu metot sayesinde teklif verilen ürünlerin; ürün resmi, ürün numarası, şu anki fiyatı, teklif sayısı, satıcı bilgisi, kalan süresi, işlem bilgisi gibi bilgilerine ulaşılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/IndividualActivityService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ActivityBidResponse getBidItems(String apiKey, String sign, long time, int startOffset, int rowCount,Boolean withData, String lang)


İstek Parametreleri:

apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
startOffSet: int
Hangi üründen başlanılacağı.
rowCount: int
Kaç tane ürünün listeleneceği.
withData: boolean
true: Ürün bilgileri, ilişkili veriler ile beraber listelenir
false:ÜrünId'leri ve Eğer ürün satılmış ise satış kodlarını beraber listeler.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<act:getBidItems>
	<apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
	<sign>3caec0c79aa56695447baefceab25b82</sign>
	<time>1273221886704</time>
	<startOffSet>0</startOffSet>
	<rowCount>3</rowCount>
	<withData>true</withData>
	<lang>tr</lang>
</act:getBidItems>


Sonuç Parametreleri:

count: int
Ürün sayısı
itemList: itemList
Ürün bilgisini taşıyan nesne.


Örnek Sonuç:

<act:getBidItemsResponse xmlns:act="http://activity.individual.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>07/05/2010 11:50:41</responseTime>
		<timeElapsed>216 ms</timeElapsed>
		<count>0</count>
		<itemList />
	</return>
</act:getBidItemsResponse>