eBay

Üye ol  |  Giriş yap
GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Activity Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcı, bu servisi kullanarak bireysel GittiGidiyor hesabında bulunan; aktif satıştaki, satılan, satılmayan, kazandığı, kazanamadığı, izlediği ve teklif verdiği ürünler hakkında bilgi sahibi olur.

getActiveSales

Bana Özel sayfasında, Satışlarım > Satışlarım başlığı altındaki bilgilere ulaşmak için kullanılır. Bu metot sayesinde satışta olan ürünlerin; satışta olan ürün sayısı, ürün numarası, başlığı, ürün linki, formatı, satış fiyatı, ürün sayısı, satılan ürün sayısı, kalan zamanı, teklif sayısı, izleyen sayısı gibi bilgilerine ulaşılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/activity?method=getActiveSales


Servis Metot İmzası:

ActivitySaleResponse getActiveSales(String outputCT, String apikey, String sign, long time, int startOffSet, int rowCount, boolean withData, String lang)


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
startOffSet: int
Hangi üründen başlanılacağı.
rowCount: int
Kaç tane ürünün listeleneceği.
withData: boolean
true: Ürün bilgileri, ilişkili veriler ile beraber listelenir false:ÜrünId'leri ve Eğer ürün satılmış ise satış kodlarını beraber listeler.
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır. Hata mesajı lang=tr ise Türkçe, lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/activity?method=getActiveSales&outputCT=xml&apiKey=ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn&sign=04589fdf79f225faea17f6665feb59d4&time=1289479395676&rowCount=5&withData=false&lang=tr


Sonuç Parametreleri:

count: int
Ürün sayısı
itemList: itemList
Ürün bilgisini taşıyan nesne


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>11/11/2010 14:44:14</responseTime>
	<timeElapsed>12 ms</timeElapsed>
	<count>1</count>
	<itemList>
		<item>
			<itemId>101gcf</itemId>
			<productId>32633222</productId>
		</item>
	</itemList>
</return>