GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

finishEarly

Satıştaki ürünü erken sonlandırmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/product?method=finishEarly


Servis Metot İmzası:

ProductServiceIdResponse finishEarly( String outputCT, String ApiKey, String sign, long time, String id, ObjectList values, String lang)


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
id: String
Erken sonlandırılacak ürünlerin itemId veya productId değerlerinden hangisini kıstas olarak alacağını belirler.
values: ObjectList
id parametresinde belirtilen itemId veya productId tekil anahtar değer dizisi
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/product?method=finishEarly&outputCT=xml&apiKey=ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn&sign=20f0da7d2ef44c0c0c711aac97b18fe1&time=1278058067987&lang=tr&id=productId&values=28267832


Sonuç Parametreleri:

productIdList: List<Integer>
Ürün tekil anahtarlarının listesi
result: String
Mesaj metni


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>02/07/2010 13:26:42</responseTime>
	<timeElapsed>141 ms</timeElapsed>
	<productIdList>
		<productId>28267832</productId>
	</productIdList>
	<result>(1) adet ürününüz erken bitirilmiştir.</result>
</return>