GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Application Service

Kullanıcı, kendisini "geliştirici" olarak sisteme kaydettirmesinin ardından sistem üzerinde kendi oluşturacağı yeni uygulamalar tanımlayabilir. Bir geliştirici birçok uygulama tanımlayabilir ve tanımladığı bu uygulamaları istediği zaman silebilir .

deleteApplication

Bu metot, geliştirici tarafından oluşturulmuş uygulamaların silinmesi için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

URL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/anonymous/application?method=deleteApplication


Servis Metot İmzası:

MessageServiceResponsedeleteApplication(String outputCT, String developerId, String apiKey, String lang);


İstek Parametreleri:

method: String
İlgili servisin metot adını belirlemeye yarar.
developerId: String
Geliştiricinin tekil anahtarı
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı
lang: boolean
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).


http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/rlws/anonymous/application?method=deleteApplication&outputCT=xml&developerId=ZnNnxKRszYeGUnvB9ny9&apiKey=gcGkB7TZghAmbHw9HUDRPa5ykzqJUCUz&lang=tr


Sonuç Parametreleri:

result: String
Uygulamanız silinmiştir


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>03/11/2010 15:45:55</responseTime>
	<timeElapsed>5 ms</timeElapsed>
	<result>Uygulamanız silinmiştir</result>
</return>