GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

cloneProduct

Ürün kopyasını almak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/community?method=cloneProduct


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse cloneProduct(String outputCT, String apiKey, String sign, long time,String sessionId, int/nproductId, String lang);


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
sessionId: String
Oturum anahtarı
productId: int
Kopyalanacak ürünün tekil anahtarı. (id)
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


https://dev.gittigidiyor.com/listingapi/rlws/community/product?method=cloneProduct&outputCT=xml&apiKey=R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu&sign=7713fa825174cf6b4f68d8cfe02381c1&time=1258624753189&sessionId=fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng&lang=tr&productId=22088894


Sonuç Parametreleri:

productId: Integer
Ürün tekil anahtarı
result: String
Mesaj metni


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>19/11/2009 12:01:47</responseTime>
	<timeElapsed>453 ms</timeElapsed>
	<productId>22151602</productId>
	<result>Ürünün kopyası başarıyka oluşturulmuştur. Listeleme servisinden
		kontrol edebilirsiniz.</result>
</return>