GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

calculatePriceForShoppingCart

Satışa çıkarılacak ürün/ürünler için ödenmesi gereken listeleme servisi ücretini ya da satılmayan fakat yeniden listelenmesi istenen ürün/ürünlerin listeleme ücretini yeniden hesaplamak için kullanılır. Bu metot sonucunda kullanıcıya bir ödeme çeki verilir. Bu çek ile payPrice metodunu çağıran kullanıcı, ödeme işlemini gerçekleştirerek ürünü satışa çıkarır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

URL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/product?method=calculatePriceForShoppingCart


Servis Metot İmzası:

ProductServicePriceResponse calculatePriceForShoppingCart(String outputCT, String ApiKey, String sign, long time, String id, ObjectList values, String lang)


İstek Parametreleri:

outputCT: String
Sonuç olarak alınacak verinin formatı(XML, JSON).
apiKey: String
Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
O anki zaman.
id: String
Satışa çıkarılmak istenen ürünlerin itemId veya productId değerlerinden hangisini kıstas olarak alacağını belirler.
values: ObjectList
id parametresinde belirtilen itemId veya productId tekil anahtar değer dizisi
lang: String
Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/rlws/individual/product?method=calculatePriceForShoppingCart&outputCT=xml&apiKey=ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn&sign=20f0da7d2ef44c0c0c711aac97b18fe1&time=1278058067987&lang=tr&id=productId&values=28267832


Sonuç Parametreleri:

paymentVoucher: String
Ödeme çeki
Listeleme servis ücreti için : FT-XXXXXXX formatında
Satışta revizyon için : @FT-XXXXXXX-X formatında
price: Double
Ödenecek miktar (TL cinsinden)


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
	<ackCode>success</ackCode>
	<responseTime>02/07/2010 11:15:55</responseTime>
	<timeElapsed>86 ms</timeElapsed>
	<paymentVoucher>FT-pp2VeYNXXXX</paymentVoucher>
	<price>0.15</price>
</return>